Välkommen till CK-brunnen!Vi har produkten för dig som skall anlägga dammar, kvävefällor, viltvatten, våtmarker och som vill ha en produkt som är helt tät, åldersbeständig, har låg vikt, är lätt att montera, kan erhållas i valfri storlek, är driftsäker samt underhållsfri.

CK-brunnen fungerar även mycket bra vid anläggande av sedimenteringsdammar och för oljeseparering av dagvatten. Vi utför projektering av våtmarker och dammar.

Vi utför även arbete med att bygga helt färdiga objekt och lämnar offert på fullt färdigt arbete.

Här på hemsidan återfinner du såväl bilder på vår produkt samt en teknisk beskrivning. Har du några funderingar kring vår verksamhet eller våra produkter är du givetvis välkommen att kontakta oss.
För att se mer information om anläggning och skötselråd klicka här.